Այսօր: Երեքշաբթի, 4 Օգոստոսի 2020թ.
Արգելի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 35
ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԳԵԼ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ՀայտարարությունԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ ԿԱՐԳՈՎ ՕՏԱՐՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
ՆՈՒՆԵ ԲԱԼԻՇՅԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
08/10/2019
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
12/11/2019
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարություն

2019թվականի    նոյեմբերի  12-ին   ժամը 1500-ին  Կոտայքի մարզի Արգելի համայնքապետարանում տեղի կունենա  համայնքային սեփականություն հանդիսացող  հողատարածքների  աճուրդ–վաճառք.

Լոտ 1.  Արգել համայնքում  գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0204-0093  / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,0807հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 62946  /վաթսուներկու    հազար  իննը   հարյուր  քառասունվեց/ դրամ: 

Լոտ 2.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0204-0098 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,1609հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 125502 /մեկ հարյուր քսանհինգ   հազար  հինգ  հարյուր  երկու / դրամ:

Լոտ 3.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0205-0001 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,1599հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 124722 /մեկ հարյուր քսանչորս   հազար  յոթ  հարյուր  քսաներկու / դրամ:

Լոտ 4.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0205-0012 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,1588հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 123864 /մեկ հարյուր քսաներեք   հազար  ութ  հարյուր  վաթսունչորս / դրամ:

Լոտ 5.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0205-0014 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,1604հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 125112 /մեկ հարյուր քսանհինգ   հազար    հարյուր  տասներկու / դրամ:

Լոտ 6.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0205-0015 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,1512հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 117936 /մեկ հարյուր տասնյոթ   հազար  իննը   հարյուր  երեսունվեց / դրամ:

Լոտ 7.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0209-0051 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,2405հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 187590 /մեկ հարյուր ութսունյոթ   հազար  հինգ  հարյուր  իննսուն / դրամ:

Լոտ 8.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0209-0052 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,08255հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 64388 /վաթսունչորս    հազար  երեք  հարյուր  ութսունութ / դրամ:

Լոտ 9.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0210-0141/ գյուղատնտեսական  նշանակության  0,3609հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 281502 /երկու հարյուր ութսունմեկ   հազար  հինգ  հարյուր  երկու / դրամ:

Լոտ 10.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0210-0058 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,33886հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 264310 / երկու  հարյուր  վաթսունչորս   հազար  երեք  հարյուր  տաս / դրամ:

Լոտ 11.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0210-0059 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,5499հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 428922 /չորս  հարյուր քսանութ   հազար  իննը  հարյուր  քսաներկու / դրամ:

Լոտ 12.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0210-0061 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,1434հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 111852 /մեկ հարյուր տասնմեկ   հազար  ութ  հարյուր  հիսուներկու / դրամ:

Լոտ 13.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0210-0063 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,1027հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 80106 /ութսուն   հազար  մեկ  հարյուր  վեց / դրամ:

Լոտ 14.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0210-0068 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,096հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 74880 /յոթանասունչորս   հազար  ութ  հարյուր  ութսուն / դրամ:

Լոտ 15.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0210-0078 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,33939հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 264724 /երկու հարյուր վաթսունչորս   հազար  յոթ  հարյուր  քսանչորս / դրամ:

Լոտ 16.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0210-0105 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,1857հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 144846 /մեկ հարյուր քառասունչորս   հազար  ութ  հարյուր  քառասունվեց / դրամ:

Լոտ 17.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0210-0106 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,6529 հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 509262  / հինգ հարյուր իննը    հազար  երկու  հարյուր  վաթսուներկու / դրամ:

Լոտ 18.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0210-0107 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,6655հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 519090 /հինգ հարյուր տասնիննը   հազար  իննսուն / դրամ:

Լոտ 19.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0210-0108 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,1382հա  4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 107796 /մեկ հարյուր յոթ   հազար  յոթ  հարյուր  իննսունվեց / դրամ:

Լոտ 20.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0210-0115 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,1635հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 127530 /մեկ հարյուր քսանյոթ   հազար  հինգ  հարյուր  երեսուն / դրամ:

Լոտ 21.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0210-0119 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,2277հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 177606 /մեկ հարյուր յոթանասունյոթ   հազար  վեց  հարյուր  վեց / դրամ:

Լոտ 22.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0212-0017 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,2643հա   5-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 129506 /մեկ հարյուր քսանիննը   հազար  հինգ  հարյուր  վեց / դրամ:

Լոտ 23.  Արգել համայնքում գտնվող  /ծածակագիր 07-014-0213-0035 / գյուղատնտեսական  նշանակության  0,4816հա   4-րդ կարգի վարելահող: Հողատարածքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:Հողատարածքի մեկնարկային գինը սահմանել 375648 /երեք հարյուր յոթանասունհինգ   հազար  վեց  հարյուր  քառասունութ / դրամ:

 Հայտերի ընդունումը դադարեցվում է  աճուրդի  անցկացման օրվանից  3  /երեք/ օր առաջ:

        Արգելի   համայնքապետարան 

 

 

ԿԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
file (5ՄԲ)
Բոլորը
Տեսահոլովակ
Տեսահոլովակ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ.Արգել, 11փ. 3շ.

+374-93-168-468

argel.kotayq@mta.gov.am

Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2020 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԳԵԼԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2.03
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner